• 0 Knjige - 0,00  (0,00 kn)
    • Košarica je prazna.

Autorica

Marina Koludrović

Marina Koludrović ( Zagreb, 1981.) završila je osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Splitu. U Zagrebu je studirala anglistiku i talijanistiku na Filozofskom fakultetu te je diplomirala radom iz dijalektologije engleskog jezika. Predavala je engleski i talijanski jezik u više zagrebačkih škola te je radila kao prevoditeljica za Vladu RH. Prevodila je, lektorirala i redigirala tekstove suvremenih talijanskih proznih autora na hrvatski jezik. Vlastita lirska proza o slikarici i pjesnikinji Cati Dujšin Ribar „Il giardino di Cata“ objavljena joj je najprije u Italiji („Steve“, Modena, br. 48, 2016.), a zatim kao „Catin vrt“ i u Hrvatskoj („Forum“, HAZU, Zagreb, siječanj-ožujak 2017.) Kao književna kritičarka s analizom primjene matematičkih modela u kritici haiku poezije nastupila je na predstavljanju antologije „Japanski haiku i jisei“ (priredio M. Machiedo, tribina DHK, Zagreb, 12. 6. 2018.).

U nakladi Malih zvona izašla joj je 2019. godine ilustrirana knjiga za mlade "O medvjedima i njihovim ljudovima''.

Ostali naslovi autora/ice

O medvjedima i njihovim ljudovima

14,60  (110,00 kn)

Plišani su medvjedi u ovoj knjizi za mlade zapanjujuće živi kućni ljubimci, uvijek skloni “huncutarijama”. Oni kradu palačinke, pjevaju i plivaju, druže se sa životinjama koje susreću u gradskom parku, ljeti odlaze na more i nikad ne spavaju zimski san… Poruke o medvjedima koje junakinja ove knjige šalje neimenovanom prijatelju donose čitavu lepezu zabavnih dogodovština, ponekad vizualno izražajnih kao da se radi o epizodama iz crtanog filma. Na taj vrtlog malih avantura likovno je odgovorila umjetnica Hana Vrca, pletući oko medvjeda i njihovih „ljudova“ splet motiva koji ovu knjigu pretvara u malen, zaokružen svijet. Taj je svijet poseban i na jezičnoj razini: Marina Koludrović, iznimno stilski osviještena autorica, unosi u svoj vokabular žargonizme, arhaizme, regionalizme, asonance i aliteracije, inverzije i elipse, inventivno i sa smislom za humor. Medvjeđe avanture tako postaju i jezične avanture koje će mladog čitatelja naučiti ponešto o registrima jezičnog izraza.

 

Book #3116