• 0 Knjige - 0,00  (0,00 kn)
    • Košarica je prazna.

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu – Prodavatelju:

Mala zvona d.o.o. 

Kraljevec 64a
10 000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte: kabinet@mala-zvona.hr

Info telefon:
+3851 2088 708
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika info telefona.

Radno vrijeme info telefona je radnim danom od 9:00 do 17:00.
Nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Poduzeće je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080723818
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 22.000,00 kn
IBAN: HR3423600001102130636 otvoren kod Zagrebačke banke

Osobe ovlaštena za zastupanje: direktorica Sanja Lovrenčić i direktor Adrian Pelc
MB: 02620006
OIB: 43174632631

 

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prethodno kupnji, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Opće odredbe

Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni mala-zvona.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki. Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Kupca do kojih može doći, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati, za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, poduzeće Mala zvona d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Poduzeće Mala zvona d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.  Nastavkom korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih izmjenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na www.mala-zvona.hr internetskim stranicama ekskluzivno su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Kupac se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice mala-zvona.hr isključivo na vlastitiu odgovornost Kupca tako da poduzeće Mala zvona d.o.o. ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice.

Kupac izričito potvrđuje da poduzeće Mala zvona d.o.o. nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Kupca ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Kupcu.

Uz prethodno navedene uvjete, poduzeće Mala zvona d.o.o. neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do kupca ili za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupca.

Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Prodavatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Mala zvona je registrirani žig poduzeća Mala zvona d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.
mala-zvona.hr  je registrirana domena poduzeća Mala zvona d.o.o.

Sjedište poduzeća Mala zvona d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Uvjeti korištenja usluga internetske stranice mala-zvona.hr

Uvjet za korištenja www.mala-zvona.hr web stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga www.mala-zvona.hr  web stranice.

Mala zvona d.o.o. poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti. Mala zvona do.o. preporučaju Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun mala-zvona.hr.

 

Jezik

 Jezik komunikacije na Internet stranici www.mala-zvona.hr je hrvatski književni jezik.

 

Cijene

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (HRK) te uključuju PDV. Mala zvona d.o.o. zadržavaju pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i drugih posebnih vrsta prodaje).  Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena u trgovinama Prodavatelja.

 

Akcijska prodaja

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Mala zvona d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok trajanja.

 

Dostupnost proizvoda i rok isporuke

Naručene proizvode dostavljamo vlastitom dostavom ili dostavnim službama (Hrvatska pošta, GLS, HP ekspres, DHL i drugi).

Cijene dostave istaknute su na www.mala-zvona.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cijene dostave aktiviraju se kod naručivanja.

Dostava je besplatna za narudžbe na području Republike Hrvatske.

Rok isporuke za područje Republike Hrvatske jest sedam radnih dana, osim za pošiljke koje se dostavljaju na otoke za koje ne postoje pravodobne i redovite prometne veze te se navedeni rok isporuke produžuje za dva radna dana.

U rokove isporuke ne računaju se:

  • dan prijama narudžbe;
  • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja;
  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Mala zvona d.o.o.;
  • subote i nedjelje, te praznici i blagdani po hrvatskim propisima.

 

Radno vrijeme službe za zaprimanje narudžbi i vlastitu distribuciju jest od ponedjeljka do petka od 8.00 do 15.00 sati, a u slučaju dostave trećom osobom u skladu s njezinim radnim vremenom.

 

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa sa Mala zvona d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Mala zvona d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Mala zvona d.o.o. i Kupca.

 Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Prodavatelj posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Mala zvona d.o.o., Kraljevec 64a, 10 000 Zagreb ili na e-mail: kabinet@mala-zvona.hr , u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom proizvodu i primjerak računa.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Zahtjev Kupca za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno sastavite nedvosmislenu pisanu izjavu kojom ćete raskinuti ugovor. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Mala zvona d.o.o., Kabinet Malih zvona, Savska cesta 28 (prolaz CIbona), 10 000 Zagreb.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Slijedom toga, Mala zvona d.o.o. preporučaju svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

  • da slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Mala zvona d.o.o. preporučaju Kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici mala-zvona.hr prilikom izbora proizvoda.
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati poduzeću Mala zvona d.o.o.. Ako kupac ne reklamkira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod sa neoštećenom ambalažom.
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
  • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu i obilježja ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se za knjige – savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi.

U slučaju da je proizvod oštećen stigao Kupcu na adresu, Mala zvona d.o.o. obvezuju se napraviti povrat novca Kupcu za navedeni proizvod, snositi troškove povrata proizvoda Prodavatelju. Ukoliko Kupac želi, umjesto povrata novca može tražiti i zamjenu za isti, ispravni proizvod.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Mala zvona d.o.o. imaju pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Mala zvona d.o.o. odgovaraju za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor poduzeću Mala zvona d.o.o..

Mala zvona d.o.o. vam omogućuju podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 003851 2088 708 ili putem maila kabinet@mala-zvona.hr . Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Mala zvona d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

 

Načini plaćanja

Mala zvona d.o.o. Vam omogućuju kupnju odabranih proizvoda preko svojeg web-shopa www.mala-zvona.hr  plaćanjem izravno putem interneta i to:

1) Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu.

2) Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

3) Plaćanje kreditnim karticama:  American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro

Internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom………Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu zatim možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Uplate zaprimamo na račun Zagrebačke banke. IBAN: HR3423600001102130636

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našem dućanu:
Kabinet Malih zvona
Savska cesta 28 (prolaz Cibona)
10 000 Zagreb

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 003851 2088 708, a prilikom preuzimanja ponesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas je besplatno te se ne naplaćuju nikakvi dodatni troškovi.

Radno vrijeme Kabineta Malih zvona:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 9:00 – 15:00
Utorak i četvrtak: 9:00 – 19:00

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

Ako Platitelj nije osoba koja prima proizvod, prodavatelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta i suglasnosti za plaćanje naručene robe i ovim uvjetima.